Soud označil stížnost za zjevně neopodstatněnou, nezjistil porušení mužových práv ani diskriminaci z náboženských důvodů, na kterou obhajoba poukazovala. Ústavní soudci rozhodli už v dubnu, teprve ve středu ale anonymizované usnesení zpřístupnili ve své databázi.

V mezičase justice vazbu řešila ještě jednou, 29. května mužovu stížnost zamítl Městský soud v Praze, potvrdila jeho mluvčí Markéta Puci.

Záliba v pyrotechnice i propagace terorismu

Muž v ústavní stížnosti proti prvotnímu rozhodnutí o stíhání a vazbě označil veškerá obvinění za neoprávněná, stíhání pokládá za účelové a diskriminační. Připustil, že v roce 2015 konvertoval k islámu a že má zálibu v pyrotechnice. Teroristické činy ale prý vždy odsuzoval.

Pro závěr, že se přiklání k radikálnímu islámu, neměli policisté podle něj žádné podklady. Za důkaz muž nepovažuje skutečnost, že se oblékal v „army stylu”, že měl knížky s náboženskou tematikou, ani to, že na facebookovém profilu vystupoval pod muslimským jménem a sdílel fotografie a příspěvky, které údajně měly za cíl propagovat terorismus.

„Stěžovatel není stíhán z důvodu, že konvertoval k islámu a cítí se být pravověrným muslimem, neboť důvodné podezření z přípravy teroristického útoku je podepřeno jinými skutečnostmi a důkazy shromážděnými před zahájením jeho trestního stíhání a vzetím do vazby a vyjmenovanými ve všech napadených rozhodnutích,” stojí v usnesení ÚS.

Návody na výrobu bomb

Soud v usnesení rekapituloval, že při domovní prohlídce se našlo množství pyrotechniky a chemikálií, které podle předběžného vyjádření policejní pyrotechnické služby postačovalo na výrobu výbušniny s hromadným účinkem dosahujícím intenzity granátu. Policisté ani státní zástupci muži neuvěřili, že chtěl vyrábět jen rachejtle na oslavu Silvestra a Nového roku. Silvestrovské oslavy jsou totiž v rozporu s doktrínou, ke které se muž hlásil.

V notebooku policie údajně našla videa zobrazující popravy, ale také návodná videa, jak vyrobit bombu či jak skrytě upevnit výbušninu na těle i ve vozidle a poté odpálit. Nešlo prý o jednoduše dohledatelná videa pro běžného uživatele internetu.

„Rozhodující orgány tak vycházely z podloženého podezření, že se stěžovatel stíhaného jednání dopustil,” konstatoval ÚS.