"ODS je přesvědčena, že zákon omezuje právo na vzdělání, což je v rozporu s Listinou základních práv a svobod," řekla na tiskové konferenci místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. Do čela občanské iniciativy se postavil prezidentův syn Václav Klaus, který je ředitelem Prvního obnoveného reálného gymnázia v Praze.

Projednávání stížnosti by urychlilo, kdyby ji podalo nejméně 41 poslanců. "Pokud to bude nutné, tak jsme samozřejmě připraveni i k dalšímu kroku, to jest k individuální stížnosti soudu s příslušným počtem těchto poslanců," poznamenala Němcová na dotaz Páva.

Ústavní stížnost na zákon či jeho část může podat každý občan, který se jím cítí poškozen. Návrh na zrušení normy však mohou podávat pouze poslanci, senátoři a prezident.

ODS také tento týden předloží návrh novely školského zákona, který umožní dětem podávat přihlášku na libovolný počet středních škol.