Vědí babky, co činí? Jsem si jist, že nikoliv. Vladimír Špidla nadělal dost bot. Jeho podíl na krachu povodňového balíčku, kdy vláda mohla sbírat smetanu sympatií, a na následující prezidentské volební katastrofě je nemalý a obé jistě vejde do dějin jako ukázka amatérismu. Bez ohledu na to jsem však přesvědčen, že sociálního demokrata kvalit Vladimíra Špidly ČSSD ve svém čele nahradit nemá kým, nechce-li zacouvat do marastu doby nedávno minulé.

Špidla totiž jako jeden z mála politiků ČSSD ví, že strana musí mít "duši". Jinými slovy, že strana nemůže být volným sdružením zájmových tlup. Že politická morálka není něco, s čím se dá výhodně kšeftovat. Že jeho politická strana musí mít vizi, přesahující krátkodeché mezivolební programy. Že cílem strany je vláda, nikoliv však za každou cenu. A konečně ať se škrábe, koho svědí, že by snad mohlo i platit to, co platívalo dávno již tomu, pradávno: poctivý jako socan! 

Nejtěžším Špidlovým hříchem v očích "babiček" je sestavení koaliční vlády s Unií svobody. To je přece kacířství hodné upálení! Chápu tyto shromažďovatelky polínek. Vždyť pro ně je strana toliko instituce k zajišťování jejich životní úrovně a Špidla je najednou vystaví nejistotě jednoho pravicového hlasu! Jedny proto volají po spolupráci s ODS, druhé s KSČM. Ani jedno, ani druhé však bytostný sociální demokrat Špidla učinit nemohl a nemůže. Spoluprací s ODS by sociální demokracie ztratila u voličů na věrohodnosti. Spoluprací s českými komunisty by však ČSSD přišla o duši. Vždyť strategický cíl komunistů je stále týž: zničit sociální demokracii! Potvrdily to i události posledních týdnů. Špidlův nesouhlas se zrušením zákazu spolupráce s komunisty na centrální úrovni proto považuju za mimořádně důležitý.

Na Špidlovo místo v čele strany tlačí babičky Stanislava Grosse. Politik obratný, kuloárovými větry ošlehaný, za špejchárek životních zkušeností, vzdělání a světového rozhledu ho však považovat nelze. Zdeněk Škromach či Marie Součková jsou už pro mne jen špatné vtipy. Bude-li však přesto Špidla o víkendu "upálen", smrad z této hranice bude dlouho od ČSSD odpuzovat především středostavovské voliče. A bez nich žádná demokratická strana dlouhodobou perspektivu mít nemůže.

PRÁVO 26. března 2003