Obecné soudy podle ÚS chybně posoudily důkazy o tom, zda Josef Colloredo-Mansfeld vyplnil takzvaný Dotazník ke stanovení německé národní příslušnosti. Případem se od začátku bude zabývat rychnovský soud.

Není vyloučeno, že by to mohlo mít dalekosáhlé důsledky v dalších restitučních sporech. Verdikt by se mohl stát vodítkem soudům v kauzách, jež souvisejí s tzv. Benešovými dekrety a zřejmě prolamují hranici 25. února 1948.

Spor o opočenský zámek rozhodly soudní instance pravomocně již v květnu 2003, kdy Krajský soud v Hradci Králové nemovitost přiřkl Colloredo-Mansfeldům. Národní památkový ústav se pokusil zvrátit verdikt dovoláním k Nejvyššímu soudu, ale ani zde v prosinci roku 2003 neuspěl.

Ztracený důkaz

Podle soudů se totiž státu nepodařilo předložit důkaz, že Kristinin otec Josef ColloredoMansfeld ztratil čs. občanství a kolaboroval s nacisty. Právě toto občanství a zachování věrnosti čs. státu byly podmínky, aby žadatel o vrácení majetku v restituci uspěl.

Památkáři se ale nevzdali a podali stížnost u Ústavního soudu. Opět zpochybnili české občanství dědiččina otce. Rozsudek podle nich odporuje dekretům prezidenta Beneše, neboť Josef Colloredo-Mansfeld se za války přihlásil k říšskému občanství a přiznal to i v životopisu z roku 1945. Důkaz se však prý ztratil.

Spor o vybavení zámku

Jak uvedl advokát památkářů Miloš Hošek, vadila jim ještě jedna věc. Soudy totiž s rozhodnutím nevyčkaly, než se občanstvím bude zabývat ministerstvo vnitra. To na konci roku 2003 vydalo dokument, podle kterého je potvrzení o českém občanství Josefa Colloredo Mansfelda z roku 1992 neplatné.

"Ministerstvo vnitra rozhodlo o svém potvrzení o státním občanství ČR jmenovaného, které bylo vydáno 3. 12. 1992 tak, že se jedná o nulitní rozhodnutí, neboť bylo vydáno nepříslušným orgánem," uvedlo vnitro. Advokát Mansfeldů Vlastimil Nedomlel to však označil za účelové. "Podal jsem ve věci rozklad," uvedl. Otázka občanství zatím zůstala nedořešena.

Nyní u pardubického okresního soudu probíhá spor o vybavení zámku, např. o rodový kočár. Celkově jde o miliardové hodnoty. Colloredo-Mansfeldové pronajímají zámek Národnímu památkovému ústavu za půl miliónu korun ročně. Kristina Colloredo-Mansfeldová už dříve získala 3000 hektarů lesa v Orlických horách.