První dáma České republiky pozůstalým obětí jedné z nejtragičtějších havárií v historii země vzkazuje: "Hlavně sílu to všechno přežít!." Místo je stále rozdrásáno stopami autobusu a těžké techniky, která zde po havárii zasahovala.

Na poli pod silnicí leží uřezané větve a kusy stromů, mezi nimiž prosvítají barevné kytice a svíčky, které zde již dříve zanechali pozůstalí po tragicky zemřelých. Přesto by těžko někoho napadlo, co všechno se tady před více než 14 dny událo. "Nedokážu si vybavit, jak to tady tehdy v noci vypadalo," přiznala i Klausová.

Fond postiženým tragické havárie

Karlovarští zastupitelé v úterý na svém zasedání založili Fond na pomoc postiženým a vložili na něj počátečních 300 tisíc korun. Původně měl být fond založen s platností do poloviny roku, ale na návrh poslance Záviše Kulíka (ODS) bude fond k dispozici až do konce roku. "Jsem pověřen jménem všech pozůstalých poděkovat radě, zastupitelstvu, primátorovi, zaměstnancům magistrátu prostě všem poděkovat za poskytnutou pomoc. Dostalo se nám vstřícné, rychlé a citlivé pomoci," řekl Kulík, jemuž při nehodě zahynula dcera Veronika.

"Jazykem lékařů je řada dalších cestujících ve stabilizovaném stavu, ale ve skutečnosti si jejich zdravotní stav vyžádá mnohdy delší dobu léčení a rehabilitací," vysvětloval Kulík svůj návrh prodloužit existenci fondu. "Radnice nám pomohla nejenom finančně, ale i lidsky. V prvopočátku jsme to ani tak nevnímali, ale později, když přišlo na pořad dne všechno to zařizování smutných záležitostí, byla pomoc nedocenitelná," konstatoval Kulík.

Vznikne i fond pro krizové situace

Poslanec Jan Podlipný (nez.) navrhl zřídit Fond na pomoc při krizových situacích, aby bylo město do budoucna na případné tragické události připraveno. "Vzpomeňme na dům v Sokolovské ulici, kde před časem vybuchl plyn," připomněl Podlipný evakuaci a hledání náhradního bydlení pro obyvatele jednoho z městských domů. "Nově vzniklý fond by byl podle vypracovaného statutu pravidelně naplňován pro krizové případy," uvedl Podlipný a zastupitelé souhlasili. Vznikem fondu byl pověřen finanční výbor města v čele s Podlipným, který má vznik fondu připravit na jednání zastupitelstva 20. května.