Herzinger se naučil komunikovat se světem pomocí počítače, který ovládá svými ústy pomocí speciálně upravené myši.

Díky svému pozitivnímu životnímu postoji, aktivitě a také moderní technice dokáže pracovat pro havlíčkobrodskou společnost Tango. „Mojí pracovní náplní je obvolávání a hledání sponzorů pro náš projekt,“ říká.

Proto když slyší o tom, že si zdraví lidé stěžují, že je nikdo nechce zaměstnat, jen se pousměje. Vše je podle něj v lidech a v jejich vůli. „Kdo chce, ten si práci najde a může vydělávat tím, co se mu líbí,“ říká.

Pomáhá moderní technika

Na druhé straně připouští, že do pracovního režimu se může zapojit hlavně díky nejmodernější technice, která je dnes k dispozici a která se stále prudce vyvíjí. V roce 2012, nedlouho po svém úrazu, si pořídil speciální pomůcku, MouthMouse, kterou vyvinula specializovaná společnost z Ostravy.

Pomocí ní dokáže ovládat nejenom počítač, ale veškeré zařízení svého pokoje, počínaje televizorem a rádiem až po osvětlení, což představuje obrovské ulehčení především pro jeho příbuzné, se kterými žije v rodinném domě na Přerovsku.

Nyní Vašek spolu s dalším podobně handicapovaným pomáhá novou techniku testovat.