Soudce zpravodaj Ludvík Daněk uvedl, že rozhodnutí Nejvyššího soudu a Městského soudu v Praze porušovala práva na spravedlivý proces. Proto Ústavní soud rozhodnutí zrušil.

Lohmann koupil pozemky v Praze Modřanech od státního podniku v roce 1992. O deset let později Obvodní soud pro Prahu 4 a Městský soud v Praze shledaly kupní smlouvu částečně neplatnou. Určily, že pozemky vlastní stát, protože státní podnik nemohl v době uzavření smlouvy s pozemky disponovat.

Lohmann pak neuspěl s žalobou u obvodního soudu, který namítl, že pozemky jsou historicky církevním majetkem. Potvrdil to i odvolací Městský soud v Praze, Nejvyšší soud odmítl Lohmannovo dovolání.

V roce 2011 se však zahradník dočkal zastání u Ústavního soudu, který dovodil možnost prolomení blokačního ustanovení v případě specifických okolností, které u Lohmanna shledal. Obvodní soud v novém rozhodnutí muži vyhověl a pozemky mu přisoudil, odvolací soud to ale změnil a uvedl, že Ústavní soud rozhodoval v době, kdy ještě nebyl součástí právního řádu zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi.

Soud proto zohlednil nárok na vydání daných pozemků, který uplatnila Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha-Modřany. Dovolání Lohmanna pak odmítl Nejvyšší soud. Proto případ znovu skončil u Ústavního soudu, který muži opět vyhověl.