Vedení KSČM přece jistě dobře ví, že mezi nimi převažují starší lidé, kteří se přirozeně obávají změn, a lidé méně vzdělaní, kteří nedovedou kvalifikovaně zhodnotit důsledky té volby. Ostatně tím spíš, že popletené bajky, které se v této zemi dlouhá léta vyučovaly v předmětu Politická ekonomie socialismu, rozšířily ekonomický analfabetismus i do vzdělanějších vrstev.

Kdo však zvládne alespoň základní hospodářské úvahy, může si například spočítat, že zůstat za hranicemi mocné ekonomické integrace je pro malý stát, nadto stát bez surovin a značně závislý na exportu, doslova tragédie. Pokud do EU nevstoupíme, budou naše podniky do těch míst, kde nyní vznikají jejich zisky, dál vyvážet své zboží se zátěží ochranných cel, která mohou být podstatně vyšší než nyní, když jsme propojeni asociačními dohodami. To prakticky znamená, že tam nedodají ani šroubek. Zbudou nám tedy jen trhy méně náročné a vzdálené, nikoli však měkké, protože měkké trhy už nejsou. Řekněme tedy Evropské unii své NE, možná si ušetříme nějaké nepříjemnosti v počátcích (jistě však únosné, protože cenově už jsme se přiblížili dosti těsně), zato máme skvělou perspektivu paběrkování a postupného úpadku.

 Aby to však bylo ještě složitější, je třeba dodat, že vedení KSČM vlastně není tak docela jednoznačně proti vstupu ČR do Unie, avšak chtělo by tam později a za "výhodnějších" podmínek. Nikde však není psáno, že EU takový reparát ještě někdy vypíše, natožpak s exkluzivními podmínkami pro repetenta.

Nikoli, nebudu ÚV KSČM ani podezírat, natožpak osočovat, že jedná proti zájmům občanů. Je však zřejmé, že si s nimi nezodpovědně zahrává, a to zejména proto, aby současné vládě trochu očutala kotníky. Zná-li pro to někdo mírnější pojmenování než politické uličnictví, rád se nechám poučit.