Čeští vojáci budou po dobu šesti měsíců působit v rámci mírových sil EU (EUFOR) v operaci Althea. Základním úkolem bude střežit základnu Eagle Base v Tuzle v rámci mnohonárodního úkolového uskupení Sever společně s rakouskými vojáky.

Současně zde budou zajišťovat přepravu osob mezi jednotlivými velitelstvími v Bosně. Kontigent tvoří 14. brigáda logistické podpory Pardubice.