Pane předsedo, ČSSD s ANO hledá programové shody pro vládu. Ale proč, když vám spolupráci nakonec možná shodí celostranické referendum? Nebude to ztráta času?

Určitě ne. Kromě toho, že sjezd ČSSD zvolil část nového vedení, tak ho pověřil vyjednáváním s vítězem voleb, tedy s hnutím ANO. Je logické, že začínáme diskusí o programu. Protože pokud máme pokročit dál, tak musíme být schopni najít programovou shodu.

Ale usnesení sjezdu říká, že trestně stíhaná osoba ve vládě, tedy premiér Andrej Babiš, je „zásadní problém“. A hnutí ANO říká, že neustoupí a kandidátem na premiéra bude pouze Babiš.

My jsme na prvním jednání personálie neřešili. Neřešili jsme žádná křesla, žádné ministerské posty. Pouze jsme informovali pana předsedu hnutí ANO o tom, že takové usnesení máme. Pokud se ukáže, že existuje programová shoda, tak se posuneme dále. A to je ten moment, kdy bychom začali řešit personálie.

A v tu chvíli vám hnutí ANO řekne, že Babiš zůstane premiérem. Takže co dál?

V této fázi rozhodně nejsme a nějakou dobu to hledání programové shody bude trvat. Já bych nepředjímal. Pokud se někdo chce dohodnout, musí být připraven dělat kompromisy. To platí pro všechny účastníky jednání. Vyjednávat o vládě neznamená do vlády vstupovat. Pokud se ukáže, že jednání nejdou správným směrem, že nejsme schopni prosadit programové priority, tak to můžeme ukončit.

Pokud vám hnutí ANO ustoupí programově, může ČSSD ustoupit z podmínky, že ve vládě nemá sedět trestně stíhaný premiér?

Nechci komentovat, co bude za měsíc. Uvidíme, jak ta jednání půjdou. Informoval jsem pana předsedu hnutí ANO, že jsme předložili do Sněmovny návrh zákona, který opětovně zavádí proplácení prvních tří dnů nemocenské. Já to pokládám za lakmusový papírek, jestli je vůbec nějaká shoda možná, protože hnutí ANO mělo k návrhu výhrady. Očekávám, že pokud je vůle se dohodnout, tak bude i vůle podpořit tento návrh.

A podle toho se ukáže, zda do vlády můžete, či ne?

Je to součást hledání shody. Očekávám, že obě strany budou schopny dělat kompromisy.

Mezi vaše priority patří také zavedení sektorové daně, progresivní zdanění, vyšší daně pro firmy, které mají zisky nad 100 miliónů korun. Tohle jsou návrhy, proti kterým se ANO v minulosti vymezovalo.

Nechci konkrétně komentovat naše návrhy, protože na nich expertní týmy ještě pracují. Ale obecně shrnu, že soc. dem. je strana, která nehledí jen na výdajovou stránku rozpočtu, ale i na příjmovou stránku.

Proplácení prvních tří dnů nemocenské je lakmusový papírek, jestli je shoda s ANO vůbec možná.

Musíme se na ni podívat, pokud chceme zachovat kvalitu veřejných služeb, zvyšovat důchody, pokud chceme zvedat platy učitelů a zaměstnanců ve státní správě, pokud chceme být konkurenceschopní. Já jsem teď zaznamenal, že jeden z nákupních řetězců nabízí prodavačkám podstatně větší platy, než jsou platy učitelů. Navrhli jsme několik opatření, která jsou k diskusi.

A proč jste si to neprosadili v minulém funkčním období Sněmovny, kdy jste měli nejsilnější stranu? Proč si věříte, že se vám to podaří s pouhými 15 poslanci?

Byli proti tomu naši koaliční partneři a nebyli ochotní dělat kompromisy. Pokud hnutí ANO má zájem o spolupráci s ČSSD, dělat je musí. Pokud zájem nemá a má jinou alternativu, tak s tím nebudeme moci nic dělat a zůstaneme v opozici. Ta možnost tady je, koalice ANO, SPD a KSČM velmi rychle ustavila Sněmovnu, takže je funkční.

Pokud bude chtít ANO postavit tuto koalici, tak tomu ČSSD nemůže zabránit. Ale vzhledem k tomu, že dosud tady tato koalice není, tak předpokládám, že to není priorita hnutí ANO a chce spolupracovat s někým jiným.

Přečetl jsem si knihu Andreje Babiše a doufám, že chce dát přednost svým politickým vizím před svými obchodními zájmy. To by jako předseda vlády a politické strany měl dělat.

Vaše návrhy se dotknou i firem Andreje Babiše, které uložil do svěřenského fondu. Opravdu čekáte, že vám na ně kývne?

Přečetl jsem si knihu Andreje Babiše a doufám, že chce dát přednost svým politickým vizím před svými obchodními zájmy. To by jako předseda vlády a politické strany měl dělat. Pokud mu jde o Českou republiku a o občany, tak by měl souhlasit s opatřeními, která umožní zvýšit jejich životní standard, a neměl by se ohlížet na své obchodní zájmy.

A může tedy ČSSD ustoupit z požadavku, aby Babiš neseděl ve vládě, výměnou za sektorovou a progresivní daň?

Vy po mně chcete, abych komentoval něco, co není na stole, a současně abych odhaloval náš postup ve vyjednávání. Tak se to nedělá. Jsme na začátku. Pokud máme vyjednávat, tak potřebujeme čas, prostor a nemůžeme každý náš krok komentovat v médiích.

Pokud by Babiš ve vládě neseděl, stejně by ji zřejmě z pozadí ovlivňoval. Není tedy jeho účast nakonec čistší řešení?

Trestně stíhaný politik ve vládě je zásadní problém, nerozšiřovali jsme to na výkon poslaneckého mandátu atd. Výhrada platí k účasti ve vládě.

Platí, že jednáte o přímé účasti ve vládě?

Ano.

Odmítáte tedy návrh prezidenta Miloše Zemana, že by ČSSD mohla obsadit posty náměstků a podporovat vládu?

Společně s Jiřím Zimolou máme s panem prezidentem schůzku v úterý. Jedno z témat, které s ním chci probrat, je, abychom si dovysvětlili návrh, co padl na sjezdu. Mám pár otázek, které chci panu prezidentovi položit.

Mezi mnou a předsedou ANO nejsou žádné osobní animozity.

On řekl, abychom tolerovali menšinovou vládu ANO výměnou za vliv ve vládě prostřednictvím náměstků. Pokud znám dobře služební zákon, jediná možnost je nominovat soc. demokraty na pozice politických náměstků. Což jsou titíž političtí náměstci, o kterých pan prezident před pár měsíci řekl, že jsou zbyteční. Proto bych se s ním chtěl pobavit o tom, kde by byla ta výhoda pro soc. dem.

A co říkáte na návrh Babiše, že by ČSSD nominovala do vlády experty?

Pokud se bavíme o toleranci menšinové vlády, nebo přímé účasti, tak vidím větší výhody pro ČSSD být přímo ve vládě. Protože tolerance menšinové vládě znamená bianko šek novému premiérovi.

Vláda má spoustu pravomocí – a předvádí to v posledních dnech – přímo ve své působnosti bez kontrolní role parlamentu, tudíž tam nevidím přidanou hodnotu pro ČSSD. Což přímá účast ve vládě odstraňuje. Navíc velkou výhodu vidím v tom, že by přibyly tváře ČSSD, které by voličům vysvětlovaly náš program. Kdo to bude, to je příliš daleko.

To znamená, že byste chtěli ve vládě straníky?

Určitě, pokud ČSSD někoho někam nominuje, tak bude stát o to, aby byl soc. demokratem a vystupoval za ČSSD.

Čili nestranické experty odmítáte.

My máme skoro 20 tisíc členů a celou řadu expertů v rámci soc. dem., nechci ale omezovat tu skupinu. Stál bych však o to, pokud bychom se do této fáze dostali, aby to byli lidé, kteří budou dalšími tvářemi ČSSD.

Někteří vaši kolegové z ČSSD, kteří seděli ve vládě s Babišem, už hnutí ANO jako partnerovi nevěří, obávají se, že vás jen využije a před dalšími volbami pošpiní.

Mám jistou výhodu, že nejsem zatížen zkušeností z minulé vlády. Mezi mnou a předsedou ANO nejsou žádné osobní animozity. Nic jsme si neudělali, takže jsme schopni se spolu bavit otevřeně.

Platí, že výsledek jednání předložíte celé členské základně? Nespokojíte se nakonec jen s posvěcením od delegátů sjezdu 7. dubna?

Já jsem slíbil, že o tom, zda akceptovat finální nabídku, rozhodne celá členská základna. Pokládám to za férové, je to nejvíc demokratické, jak to jen může být, protože rozhodnou všichni členové. Současně je to rozhodnutí, které soc. dem. ovlivní na léta dopředu, a toto rozhodnutí si nemůže osobovat žádný jiný orgán ani sjezd.

Nezbavujete se tím jako předseda jen vlastní odpovědnosti?

Každá politická strana se skládá ze členů. Vrcholem demokracie je zapojit do toho všechny. Úkolem vedení je vést ta jednání a dát členské základně doporučení.