Díky novele zákona o policii by totiž policisté měli získat pravomoc vykázat namístě agresora na deset dnů z bytu či domu.

"Kritici návrhu budou tvrdit, že dává do rukou policistům přílišnou moc. Jsem proto rád, že se návrhu ujali poslanci. Když je ale policie v jiných zemích schopná zvládat situace, které život přináší v oblasti domácího násilí, tak to musí být schopna i Policie ČR," uvedl premiér Stanislav Gross.

Podle něj se bude muset zlepšit školení policistů v této oblasti. "Světové zkušenosti ukazují, že jiné řešení, než se v tom prvním okamžiku dá důvěra policii, neexistuje," řekl.

Půl roku v cele za nepovolený návrat

Návrh dále předpokládá, že pokud by se násilník i přes policejní zákaz objevil doma, hrozilo by mu až šest měsíců vězení nebo peněžitý trest.

Oběť by ale mohla také podat návrh k soudu na vydání předběžného opatření, kterým by se mohla lhůta pro vykázání prodloužit až na dva měsíce. A pokud by v této době podala návrh na rozvod či na jiné vypořádání vzájemných vztahů, mohla by být tato lhůta dokonce dále prodloužena, ale maximálně na jeden rok.

Při vykázání z bytu by útočník musel odevzdat klíče od obydlí a za asistence policie by si mohl pouze vyzvednout osobní cennosti, dokumenty a případně také věci nezbytné k podnikání. Při případném rozvodu by soud mohl rozhodnout, že agresor nemá právo na bytovou náhradu.

O každém případě vykázání z obydlí by policie musela do 48 hodin informovat nově zřízená intervenční centra a také orgány sociálně-právní ochrany dětí. Pracovníci těchto intervenčních center, která by zřizovaly krajské úřady, by pak do dalších 48 hodin museli vyhledat oběť domácího násilí a nabídnout jí pomoc. Pokud parlament návrh schválí, měl by začít platit od ledna 2006.

Autory návrhu je expertní skupina Aliance proti domácímu násilí, jejímiž zakladateli byli kromě prezidentky Bílého kruhu bezpečí Petry Vitoušové i tehdejší ministr vnitra a dnešní premiér Gross a dva místopředsedové Sněmovny - Miroslava Němcová z ODS a lidovec Jan Kasal.