Pro zachování státního školství se vyslovilo 90 procent dotázaných, proti osm procent. Jen o jedno procento méně, tedy 89 % Čechů by chtělo, aby bylo zavedeno doživotí za opakované závažné trestné činy, proti němu se vyjádřilo jen sedm procent respondentů.

81 procent Čechů by dále přivítalo, kdyby byla zajištěna plná zaměstnanost, sedmnáct procent by si to nepřálo.

Souhlas nad nesouhlasem rovněž převažuje v otázce zamezení přistěhovalectví z problémových zemí - 76 oproti devatenácti procentům. Zvýšení daní pro bohaté by si přálo 64 procent dotázaných, proti zavedení se vyjádřilo třicet procent.

Češi by si dále přáli zavedení plošných přídavků na děti (46%) a deregulovat nájemné (44%).

V ostatních případech převažoval nesouhlas nad souhlasem. Češi si nepřejí omezit vliv ekologických iniciativ na schvalování projektů (59%), přijmout bez vážnějších výhrad ústavu EU (51 %), privatizovat nemocnice (67 %). Nejvíce nesouhlasí se snížením podílu státu na důchodovém zabezpečení (73 %) a s omezením působení veřejnoprávní televize a rozhlasu (79 %).

Výzkumu, který byl prováděn od 11. do 18. října 2004, bylo podrobeno celkem 1058 obyvatel ČR starších patnácti let.

Žebříček priorit Čechů
Priorita Pro (%) Proti (%)
Zachovat bezplatné státní školství 90 8
Zavést doživotní tresty za opakované závažné trestné činy 89 7
Zajistit plnou zaměstnanost 81 17
Zamezit přistěhovalectví z problémových zemí 76 19
Zvýšit daně pro bohaté 64 30
Zavést plošné přídavky na děti 46 41
Deregulovat nájemné 44 40
Omezit vliv ekologických iniciativ na schvalování projektů 27 59
Přijmout bez vážnějších výhrad ústavu EU 25 51
Privatizovat nemocnice 18 67
Snížit podíl státu na důchodovém zabezpečení 17 73
Omezit působení veřejnoprávní televize a rozhlasu 15 79
pozn.: dopočet u jednotlivých položek tvoří skupina odpovědí "nevím".
Zdroj: CVVM