Zřizovatelem ústavu je ministerstvo zdravotnictví, které označilo výsledek kontroly za alarmující. Sosnovcová tvrdila, že systémová pochybení byla dána dlouhodobým podfinancováním ústavu. [celá zpráva]

V úterý se rozhodla vyvodit osobní odpovědnost.

„Tímto krokem chce poskytnout maximální prostor pro důkladné prošetření závažných skutečností uvedených ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu a předejít negativnímu mediálnímu tlaku, kterému by v souvislosti s jejím dalším setrváním ve funkci mohl být vystaven Státní zdravotní ústav i ministerstvo zdravotnictví," okomentovala rozhodnutí Sosnovcové mluvčí resortu.

Na funkcí ředitele vypíše ministerstvo výběrové řízení. Dočasným řízením ústavu byla pověřena vedoucí Centra zdraví a životních podmínek SZÚ Helena Kazmarová.

Netransparentní nákupy i navýšený mzdový limit

Kontrola odhalila problémy s nákupy zdravotnického materiálu, záměrné rozdělování zakázek i překročení mzdového limitu. Kontroloři vytýkali ústavu rovněž chybějící vnitřní kontrolu.

Souhrnná pochybení NKÚ vyčíslil na 67 miliónů korun, přičemž například mzdový limit byl překročen o 21 miliónů korun a netransparentními nákupy došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši bezmála 39 miliónů korun.