V dané souvislosti byly v dotčeném článku zmíněny pochybnosti, že tendr na pořízení dotčených vysílaček snad vyhovoval konkrétní společnosti, tj. KonekTel, a.s.

Nepravdivost dotčených informací spočívá v tom, že společnost KonekTel, a.s. není jediným dodavatelem vysílaček standardu P25 v ČR a z uvedeného důvodu podmínky dotčeného tendru na dodávku těchto vysílaček nemohly být nastaveny tak, aby vyhovovaly pouze společnosti KonekTel, a.s.

Předmětná tvrzení uveřejněna v článku „Celní správa chce za desítky miliónů vysílačky, které v ČR nabízí jediná firma” ze dne 13. 2. 2018 se tak nezakládají na pravdě.