Ve dvou včera zveřejněných rozsudcích dal soud za pravdu tvrzení Simony Škodákové i akciové společnosti Centrum stavebního inženýrství, že jimi vedené civilní spory trvaly či trvají neúměrně dlouho - v případě paní Škodákové to bylo čtrnáct let, v druhé kauze zatím šest let.

Spor Moniky Škodákové o rozdělení podílového spoluvlastnictví k nemovitostem probíhal u Okresního soudu ve Strakonicích a u českobudějovického krajského soudu od roku 1988 do roku 2001.

Štrasburský soud včera konstatoval, že projednávaná věc byla sice složitější kvůli potřebě znaleckého posudku a že jednání byla odročována na žádost účastníků řízení, nicméně i tak došel k závěru, že řízení skutečně provázely delší průtahy.

Zatímco stěžovatelka požadovala finanční náhradu ve výši přesahující 1,5 miliónu korun, soud jí ale přiznal jen osm tisíc euro (asi 250 tisíc korun) z titulu morální újmy a 400 euro (asi 12 tisíc korun) jako náklady řízení.

V druhém případě se stěžovatel, společnost Centrum stavebního inženýrství, soudí již od roku 1999 o náhradu škody. Řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 dosud neskončilo. Za neúměrnou délku sporu přiřkl soud společnosti, která jako odškodnění žádala téměř deset miliónů korun, náhradu morální újmy ve výši 2 800 euro (asi 85 tisíc korun).