U pěti rakví s ostatky zemřelých vojáků s jejich fotografiemi a věnci drželi čestnou stráž jejich kolegové s českou státní vlajkou a bojovou zástavou jednotky. Mezi záplavou věnců a kytic byl i věnec ministra obrany a náčelníka generálního štábu Armády ČR.

Rodinám a nejbližším příbuzným zemřelých poděkoval za vychování a vyjádřil upřímnou soustrast ministr obrany Karel Kühnl. "Byli stateční vojáci České republiky, stateční mezi statečnými," ocenil vojáky Kühnl.

"Loučíme se s těmi, kteří byli ochotní nasadit své životy k ochraně bezpečí a míru kdekoli na světě, s profesionály, kteří se svými psychickými i fyzickými schopnostmi byli připraveni obstát v jakékoli situaci, kterou kariéra vojáka obnáší. Je krutým paradoxem, že zahynuli nikoli v nepřístupných horách či vyprahlé poušti při bojovém nasazení, ale za poklidného mírového dne nedaleko místa své posádky," uvedl náčelník generálního štábu Pavel Štefka.

Nejbližší příbuzné a známé vojáků oslovil i velitel 601. skupiny speciálních sil Armády ČR Ondrej Páleník. "V této nelehké situaci nejste sami. Ztratili jste syny, bratry, manžela a druhy, ale podívejte se prosím kolem sebe. Kolik kamarádů vašich nejbližších je tu s vámi. My všichni jsme připraveni udělat cokoliv a převzít část vaší bolesti na sebe."

Tragedie vojáky semkla

K zemřelým příslušníkům jednotky pak Páleník těžce roztřeseným hlasem promluvil ke každému zvlášť a nakonec řekl: "Byli jste každý jiný a přitom všichni stejní. Mohli jsme se na vás vždy spolehnout, přesně podle prvního přikázání naší jednotky: nezradíš kamaráda svého. Slibujeme vám, že v našem úsilí nepolevíme, abyste se za nás tam nahoře nemuseli stydět. Pro vaše rodiny uděláme, co bude v našich silách."

Smuteční projev uzavřel Páleník heslem jednotky "Dum spiro, spero - Dokud dýchám, doufám." V závěru smutečního obřadu s vojenskými poctami zazněla čestná salva a státní hymna České republiky.

"Rozloučili jsme se s pěti statečnými vojáky, kteří ztratili život právě před týdnem, a myslím, že toto je chvíle na rozjímání, uvědomění si toho, že život každého z nás je konečný a je tragédií, že život těchto pěti mladých mužů skončil tak předčasně," řekl po smutečním rozloučení Kühnl.

"Armáda je pro vojáky takový druhý domov. Takové také bylo rozloučení. Vztah lidí v armádě je velmi úzký. Tragédie. Život jde dál. Ti lidé byli připraveni na to, že mohou zemřít, ale takovýmto způsobem určitě ne," doplnil Štefka.

Podle armádního psychologa Jaroslava Zemana vnímají rodiny událost jako obrovskou tragédii, ale všichni jsou velice stateční. "Snažíme se jim být od první chvíle nablízku, emočně je podpořit, vzít břímě všech těchto ceremonií na sebe," řekl Zeman.

"Tragédie jednotku hluboce zasáhla, ale jsou to lidé odolní a zvyklí řešit zátěžové situace, takže oni to spíše vnímají jako výzvu. Snaží se všechno udělat pro pozůstalé a pro zraněné kamarády. Přirovnal bych to k jakési bojové situaci, která jednotku obrovským způsobem semkla."

Stav zraněných vojáků je stabilizovaný

Psychologická pomoc bude podle Zemana zapotřebí u zraněných vojáků i několik měsíců, protože se u nich může rozvinout zárodek posttraumatického stresového syndromu.

Stav ostatních šesti vojáků zraněných při nehodě označil mluvčí vojenského zpravodajství Ladislav Šticha za stabilizovaný, jeden již byl propuštěn z nemocnice, jeden zůstává na oddělení ARO, další jsou hospitalizovaní ve Fakultní nemocnici v Olomouci a v prostějovské nemocnici.