A nemohu se zbavit pocitu, že čím jednoznačnější tvrzení, tím méně přesvědčivé. Příkladem může být výrok kancléře Schrödera, podle něhož je válka špatné rozhodnutí, protože existovala jiná cesta k odzbrojení diktátora, a to přes OSN. O špatnosti onoho rozhodnutí jsou dnes přesvědčeny statisíce lidí, ale pohádky o schopnosti OSN odzbrojovat diktátory raději ponechme těm, kdo ještě věří na Mikuláše.

Bylo by tedy poctivější - ale tolik upřímnosti od politiků nelze očekávat - kdyby se někdo konečně vyslovil v tomto smyslu: můžeme vinit Američany, že rozpoutali válku, ale celá naše slavná OSN a zejména její invalidní Rada bezpečnosti mají na odzbrojování diktátorů asi takový vliv jako spolek Sypejte ptáčkům. Jiný německý politik, ministr zahraničí Joschka Fischer, už hledí o kus dál do budoucnosti a varuje lidstvo před světovým řádem, v němž by dominovaly USA. Myšlenka, která nepochybně stojí za pozornost.

Není však nová, pouze se dosud evropským politikům dosti nehodila. Ani varovná, ani nepříjemná jim nepřipadala skutečnost, že rozhodující údernou sílu NATO tvoří armáda USA, zatímco evropské armády jsou jen přívažkem. Jinými slovy, nevadilo jim, že bezpečnost Evropy pořídili z větší části za peníze amerických daňových poplatníků. Není však asi náhodou, že potřebu zlepšit vlastní obranyschopnost Evropy zdůraznil kancléř Schröder právě včera. Vadí-li Evropanům příliš silná Amerika, je možno buď jen lamentovat, anebo výrazně posílit Evropu.

A vadí-li spojeným národům, že americký prezident nečeká na jejich usnesení s válkou proti jedné diktátorské zrůdě, měly by se spojit v dokonalejší organizaci, před níž se diktátoři budou třást hrůzou. Nikdo nepopře, že odpovědnost za tuto válku nese především jistý nevýrazný chlapík, který je právě teď z Božího dopuštění prezidentem USA. Politici ostatních zemí, velkých i malých, však také chtějí mít a mají vliv na řád tohoto světa a s ním svůj díl spoluodpovědnosti. Oni to jsou, kdo válce nedokázali zabránit.

PRÁVO 22. března 2003