Většina Čechů souhlasí také s kontrolou bankovních převodů, e-mailů a telefonických hovorů.

Z teroristického útoku v Česku má obavy 45 procent lidí, což je o 10 procent více než před třemi lety. Více lidí (48 procent) se však útoků nebojí.

Proti roku 2001 výrazně ubylo těch, kdo nedokázali odpovědět na otázku, zda se útoku teroristů na Česko obávají, nebo nikoliv. Před třemi lety bylo v této otázce nerozhodných 19 procent, nyní to je pouze sedm procent Čechů.

Teroristického útoku se bojí více ženy než muži - obavy vyjádřila polovina Češek, ale jen 38 procent mužů.

Lidé jsou pro odposlechy

Pro rozšíření pravomocí tajných služeb je 62 procent dotázaných. S rozšířením naopak nesouhlasí 23 procent lidí, to je o čtyři procenta více než v roce 2001.

Češi souhlasí s řadou bezpečnostních opatření, která by údajně umožnila účinnější boj proti terorismu. Takřka všeobecnou podporu má zpřísnění kontroly v letecké přepravě, s níž souhlasí 94 procent lidí. Drtivá většina dotázaných - 92 procent - podporuje také přísnější kontrolu obchodu, například s chemikáliemi.

S kontrolou bankovních převodů souhlasí 72 procent lidí, 22 procent je proti. Pro kontrolu elektronické pošty se vyslovily dvě třetiny respondentů, zatímco čtvrtina to odmítla.

Lidé by také souhlasili s monitorováním telefonních hovorů; tuto myšlenku přijímá 61 procent lidí, 30 procent se k ní staví odmítavě. Ve srovnání s rokem 2001 se výrazně snížil počet těch, kteří odmítají zkoumání telefonických hovorů. Podíl odpůrců tohoto opatření je dnes o 17 procent nižší než před třemi lety. Podíl lidí, kterým by toto opatření nevadilo, naopak o 14 procent vzrostl.

Průzkumu CVVM se v první polovině listopadu zúčastnila asi tisícovka českých občanů starších patnácti let.