Odpuštění trestu se dočkal Vilém Konečný. Muž byl odsouzen za podvod - jako soudní znalec ocenil drahé kameny, které později přijala banka do zástavy za úvěr poskytnutý jiné osobě. Sedmiletý trest mu Klaus prominul pod podmínkou, že se po dobu, kdy mu byla zakázána činnost, nedopustí úmyslného trestného činu.

"V době po odsouzení došlo k závažnému zhoršení zdravotního stavu a účinek trestu nastal dostatečně už zákazem činnosti a dlouhým soudním řízením," vysvětlil Hájek.

Celý trest odpustil prezident Martinu Škodovi. Byl odsouzen na osm měsíců nepodmíněně za to, že nenastoupil základní vojenskou službu. Později byl uznán zdravotně neschopným vojenské služby. Vykonání trestu neplní svůj účel, Klaus navíc přihlédl i k jeho přetrvávajícím zdravotním problémům a k tomu, že se stará o svoji matku.

Šestiměsíční trest Klaus prominul Radoslavu Strnadelovi za zanedbání povinné výživy. Dlužné alimenty již uhradil, uvedl ve zdůvodnění Hájek.

Danuši Latrové prezident prominul šestiměsíční trest s tříletou podmínkou. Ženě zemřela v srpnu matka, nyní pečuje o nemocného otce a nezletilou dceru. Dluh, který vznikl zanedbáním povinné výživy, již uhradila.

Pomáhal při povodních

Za zpronevěru byl odsouzen k osmnácti měsícům s tříletou podmínkou Tomáš Dvořák. Klaus mu udělil milost, polehčující okolností byla Dvořákova občanská angažovanost - pomáhal například při povodních v Praze 8. Navíc sedmnáctitisícový dluh, který způsobil, již splatil.

Vyhoštění se při návštěvě České republiky již nemusí obávat Danuta Zielinská, která byla odsouzena ještě v minulém režimu za "přečin proti zájmům socialistického hospodářství". Ve vězení si odpykala šestitýdenní trest, udělená milost ženě umožní opět přijet do České republiky, uvedl mluvčí.

Od loňského nástupu do čela státu udělil Klaus celkem 52 milostí.