Dnešní systém působení krajů by se dal zjednodušeně popsat slovy - já si dám zahrát muziku a on to někdo zaplatí. Jinými slovy, kraj funguje jako ta přijatelnější část veřejné moci, která lidem dává, a nikoli jako ta, která lidem bere. Kraje jsou takovými pokrytci a ti bývají úspěšní a především populární. Teprve tehdy, kdy budou moci částečně na svém území určovat výši daní, se nám vybarví.

A nyní k meritu věci. Poslanci jsou voleni do Sněmovny na krajských kandidátkách, což znamená, že jsou vybírání krajskými stranickými organizacemi, které po nich chtějí za volitelná místa především oddanost ke kraji. Nebudou tedy posuzovat celistvý pohled daného kandidáta na problémy země, ale jeho schopnost sloužit regionu. To se pochopitelně děje již dnes, ale ne v takové míře.

Pokud se naplní očekávané masívní vítězství ODS ve volbách do Sněmovny, budou téměř všichni poslanci za tuto stranu podřízeni krajským zastupitelům. To je praktický důsledek současných stanov této strany. V tu chvíli se stane dolní komora jakýmsi sněmem krajů, kde se budou usměrňovat zákony a toky peněz ve prospěch krajů, respektive jejich reprezentací. Důsledkem bude loutková Sněmovna a vláda.

Bránit se tomuto vývoji je a bude obtížné, možná dokonce nemožné. Jednou z cest je změna volebního zákona a vytvoření jedné celostátní kandidátky ve volbách do Sněmovny. Další možnost zabránit stejné barvě vlády a krajů je jen v rukou občanů - voličů.

(Autor je členem klubu US-DEU)

PRÁVO 8. prosince 2004