"Prezident zpochybnil jeden z pilířů právního státu. Politici, natožpak ústavní činitelé by se do polemik s nezávislými soudy pouštět neměli. Prezident zpochybnil rozsudek, aniž by znal jeho odůvodnění. Počínal si tudíž ukvapeně a nezodpovědně," napsal Zaorálek v prohlášení a dodal, že nikoli verdikt Nejvyššího správního soudu, ale výrok prezidenta republiky by se mohl stát nebezpečným precedentem.

Klaus se proti rozhodnutí soudu velmi tvrdě obořil. "Mě to obecně pobuřuje, protože to je první zásah do politické svobody v naší zemi," řekl mimo jiné. [celá zpráva]

Klaus se podle Zaorálka mýlí, pokud za politický spor považuje pomlouvání a urážení kandidáta. "Ve volební kampani by nemělo být povoleno naprosto cokoliv," poznamenal Zaorálek a dodal: "Útoky jednoho pilíře ústavní moci proti druhému nepatří k atributům demokratického státu. Nikoli verdikt Nejvyššího správního soudu, ale výrok prezidenta republiky by se mohl stát nebezpečným precedentem."

Soud vyhověl stížnosti lidovce Antonína Zápotockého, kterému těsně unikl postup do druhého kola. Neúspěšný kandidát svou neúčast ve finále přičítá údajným lžím a pomluvám ve speciálním čísle radničního zpravodaje Petrovic. [celá zpráva]