Jak Právu řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold, odtahy vozidel a autovraků řeší v paragrafu 19c novela zákona o pozemních komunikacích. Podle ní se vrakem rozumí takový vůz, který je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilý k provozu a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí jeho mechanismu či konstrukce.

„Autovraky je na dálnicích, silnicích, místní komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích odstavovat zakázáno. V praxi se postupuje tak, že silniční správní úřad vyzve majitele vozidla, aby ho odstranil mimo komunikaci. Pokud tak ve dvouměsíční lhůtě neučiní, musí jej vlast­ník komunikace odstranit sám na náklady posledního známého majitele,“ informoval Neřold.

Na dotaz, jak se zbavit autovraků, které nemají ani registrační značku, odpověděl: „Pokud není kvůli chybějící registrační značce znám majitel, postupuje Silniční správní úřad tak, že pro správní řízení, jež rozhodne o odstranění vozu, ustaví tomuto neznámému vlastníkovi opatrovníka.“

Tímto opatrovníkem nemusí být jen právník, ale jakákoliv plnoletá osoba, která má čistý trestní rejstřík. Těžko si tedy představit, že by ve správním řízení brojil proti likvidaci vozidla.

Lépe stanovit, co je vlastně vrak

V hlavním městě je alarmující situace zejména v Praze 10 a 11, kde lidé bojují o každé volné parkovací místo. Městské části se snaží problém řešit. „Pravomoci městských částí jsou bohužel velmi omezené. Odtažení předchází zdlouhavé úřednické kolečko,” posteskl si mluvčí Prahy 10 Vítek Novák.

Lidé se většinou s tím, že na ulici stojí již dlouhou dobu nepojízdné auto, obracejí na městskou policii nebo přímo na radnici. Ta informaci předá Správě služeb hlavního města Prahy (SSHMP), která to má na starosti. Správa auto prověří, a pokud dojde k závěru, že jde o vrak, podá na příslušný silniční správní úřad městské části návrh, aby majiteli vraku uložil povinnost ho odstranit.

„Teprve ve chvíli, kdy je rozhodnutí pravomocné, začíná běžet dvouměsíční lhůta, po jejímž marném uplynutí vrak odstraní SSHMP,“ doplnil Novák s tím, že největší potíž představuje novelou stanovená definice vraku. Právě tu by bylo potřebné změnit.

„Závady musí být zjevné, na první pohled viditelné. Například tedy auto vyhořelé, zcela zdemolované nebo takové, ze kterého zbývá jen torzo. Fakt, že auto nemá registrační značku, má propadlou technickou prohlídku, podhuštěné pneumatiky, vysklená okna nebo je plné odpadků, není důvodem pro jeho odtažení. Platná legislativní úprava tak vše komplikuje,“ upozornil.

Podobně se na to dívá radnice Prahy 11. Ta na svém území eviduje zhruba dvě stovky odstavených vozidel, ale jen pět z nich lze prohlásit za vrak.

Bez viny nejsou ani městské části

„Autovraky jsou pro nás velký problém. Jediným řešením je změna legislativy,“ sdělil radní Prahy 11 Jan Říčař (ANO). V září radnice poslala na magistrát podnět s výzvou, aby inicioval návrh na legislativní změny, hlavně pak úpravu definice autovraku.

Podle magistrátu však na množství neodstraněných autovraků v ulicích mají svůj podíl i silniční správní úřady městských částí. Tato vozidla nezřídka neoznačují jako vraky, přestože by mohly. „Proto jsme na ně v létě apelovali, aby situaci napravily a začaly jednat,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.