Hejtmani a krajská zastupitelstva se shodně těší důvěře 42 procent lidé. Vládě důvěřuje 28 procent lidí, Senátu 25 procent a Sněmovně 21 procent.

Ve srovnání s šetřením z června si mírně polepšila pouze hlava státu (o tři procentní body) a vláda (o dva procentní body).

Důvěra ústavním institucím (v procentech)
 květen 2017
červen 2017
září 2017
Prezident 41 48 51
Vláda 23 26 28
Poslanecká sněmovna 21 23 21
Senát 27 30 25
Krajské zastupitelstvo 41 44 42
Obecní zastupitelstvo 60 60 58
Starosta 61 61 60
Hejtman 40 42 42
zdroj: CVVM

„Z podrobnější analýzy vyplývá, že důvěra prezidentovi roste a nedůvěra klesá s narůstající spokojeností se současnou politickou situací, s rostoucím věkem a s posunem po škále politické orientace od pravice k levici,” uvedla agentura.

Oproti červnu se téměř nezměnila ani spokojenost s politickou situací. Aktuálně ji deklarovalo 13 procent lidí. Nespokojenost dosahovala  55 procent.