O vývoji tuzemské populace napoví narůstající počet lidí nad 65 let věku. Ke konci roku 2016 představovali 18,8 procenta všech obyvatel, zatímco před deseti lety to bylo pouze 14,4 procenta populace. Děti do 14 let loni představovaly 15,6 procenta obyvatel země.

Pozitivním trendem je, že již tři roky po sobě roste počet narozených dětí, přičemž stále roste počet těch, které přijdou na svět mimo manželství.

Zatímco průměrný věk žen při narození prvního potomka se v poslední době zastavil nad hranicí 28 let věku, plodnost žen narůstá a na každou tak nyní připadá 1,63 narozeného dítěte.

O více než dva roky vzrostl za posledních deset let průměrný věk dožití. Zatímco v roce 2006 se ženy v průměru dožívaly 79,7 roku, loni to již bylo 82,1 roku. V případě mužů se průměrná doba dožití prodloužila ze 73,4 roku na 76,2 roku.

Při detailnějším zkoumání migrace, která v posledních letech nejvíce ovlivňuje demografii, je patrné, že nejvíce do České republiky míří Slováci a Ukrajinci, což potvrzují i dílčí statistiky, které ČSÚ pravidelně vydává.