Ve stížnosti muž poukazoval na porušení práva na ochranu tělesné a duševní integrity, ale také práva na spravedlivý proces a zákonného soudce. Nejvyšší soud (NS) se totiž podle něj odchýlil od své rozhodovací praxe v podobných případech. Ústavní soud ale stížnost označil za zjevně neopodstatněnou, plyne z usnesení.

„Skutkové okolnosti případu (nepříznivé klimatické podmínky) odlišují tento případ od dalších rozhodnutí NS,” stojí v usnesení.

Požadoval přes milión korun

Muž žádal 1,1 miliónu korun jako náhradu škody na zdraví, bolesti, ušlého zisku i nemajetkové újmy. Úraz se stal 27. října 2012 odpoledne při procházce v sadech. Ulomená větev zasáhla muže do hlavy, záchranná služba jej v bezvědomí převezla do nemocnice, do konce roku pak zůstal v pracovní neschopnosti.

Obvodní soud pro Prahu 1 v roce 2015 mužovu žalobu zamítl. Poukázal na to, že v ten den v Praze silně sněžilo, vítr dosahoval rychlosti 60 km/h a hasiči měli v hlavním městě více než 40 výjezdů. Osmimetrová větev byla podle znalců zdravá a její zkrácení nebylo nezbytné. Praha tak podle obvodního soudu nezanedbala své povinnosti.

Ovšem Městský soud v Praze loni v lednu rozhodnutí změnil, nárok v základu označil za opodstatněný a nařídil obvodnímu soudu, aby rozhodl o konkrétní částce, kterou Praha zraněnému muži vyplatí. Praha podala úspěšné dovolání k NS, po jehož zásahu je znovu v platnosti první rozhodnutí obvodního soudu.

Preventivní uzavření parku není myslitelné

Podle NS se větev ulomila kvůli náhlému výkyvu počasí, kdy sníh silně zatížil ještě olistěnou větev. NS nesouhlasil ani s názorem, že hlavní město mohlo v den silného sněžení raději uzavřít celé Petřínské sady.

„Nelze po žalovaném (hlavním městě Praha) rozumně požadovat, aby vždy v případě nastalého či hrozícího výkyvu počasí preventivně uzavíral park, který má rozlohu 42,5 hektaru, vede do něj velké množství cest a jedná se o veřejné prostranství,” stálo v rozhodnutí NS.