Typickým příkladem je muž z pražského Zahradního Města, v jehož pozůstalosti nedávno našli příbuzní munici. Sousedé o něm mluvili jako o podivínovi, sbírajícím vše, co by mohlo být cenné.

Málokoho by ale napadlo, že za dveřmi jeho bytu se nachází arzenál obsahující části zbraní, granáty, světlice, dýmovnice či radioaktivní předměty. Kvůli nálezu musel být evakuován celý vchod, než policisté s pyrotechniky byt vyklidili.

Obrana sice existuje, ale pokud takový člověk s úřady nebo sousedy nekomunikuje, moc s tím dělat nejde. Zvlášť pokud se navenek neprojevuje nijak agresivně.

Nebezpeční sběrači

Sousedé se mohou obrátit na policii, pokud mají podezření, že jejich soused má doma zbraně a je nebezpečný, musí pro to mít ovšem nějaký důkaz, například v podobě nahrávky výhrůžek. Policie totiž v případě udání může maximálně projet databázi, jestli má dotyčný nějakou legálně drženou zbraň. Ale prohlídku jeho domácnosti pouze na základě udání udělat nemůže.

„Obávám se, že právo na to nemyslelo, protože takových sousedů může být dost a bohužel to lidé začnou většinou řešit až ve chvíli, kdy se něco stane,“ vysvětlil Právu advokát Roman Moussawi. „Kdyby to policie mohla udělat, tak se lidé takhle začnou šikanovat,“ podotkl Moussawi. Podle advokáta Moussawiho by se to mohlo zneužívat právě v sousedských sporech.

Nebezpeční však mohou být i tzv. sběrači, na které upozorní až zápach linoucí se z jejich bytu případně zamoření okolí hmyzem a hlodavci. Byt mohou mít plný starých papírů či odpadků a kromě špíny u nich častěji hrozí i požáry. Pokud vás soused obtěžuje kouřem, pachem, hlukem, vodou či otřesy, nejprve by měl přijít pokus o smírné řešení. Upozorněte souseda nejlépe písemně a požádejte ho o nápravu.

Hygiena může nařídit deratizaci

Pokud nereaguje, můžete podat žalobu k soudu. Ta by měla být podložená například fotografiemi, dalším svědectvím či důkazy o přítomnosti hmyzu v domě. V novém občanském zákoníku je uvedeno, že vlastník nesmí nikoho obtěžovat v míře nepřiměřené místním poměrům, a právě onu přiměřenost soudy zkoumají.

Snazší situace nastane v okamžiku, kdy problémový soused nemovitost nevlastní, ale pouze v ní bydlí v podnájmu nebo jde o družstevní byt. Majitel mu může z důvodu hrubého porušení nájemní smlouvu vypovědět.

Jednou z dalších možností je pak podat podnět místnímu úřadu či hygienické stanici, která může hříšníkovi pod krajní sankcí až dvou miliónů korun nařídit alespoň dezinfekci či deratizaci bytu. Jak Právu sdělil ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek, v poslední době nebyla žádná taková sankce udělena, protože většina lidí nařízení uposlechla.

Soused chovatel

Jiný případ je, když váš soused má doma terária s jedovatými hady či pavouky, které si nedokáže zabezpečit a zvířata mu utíkají po domě. V takovém případě na něj můžete podat podnět na krajskou veterinární správu.

Pokud by její pracovníci zjistili, že majitel nemá speciální povolení, které se uděluje na tři roky, tak předají podnět místnímu obecnímu úřadu, který může chovateli udělit pokutu až do výše 50 tisíc korun. Stejně budou postupovat i v případě, že zjistí, že zvíře uteklo. Pokud by přišli na to, že chovatel se o zvířata nedokáže postarat a týrá je, můžou mu je odebrat.

A co dělat, když vám soused poničí byt? „Pokud soused, který škodu způsobil, má pojištěnu odpovědnost za škody způsobené v občanském životě, je náhrada škody vyplacena z jeho pojistky,“ uvedla mluvčí České kanceláře pojistitelů Monika Bartlová.

V případě, že soused není pojištěný, pak záleží na tom, zda má pojistku uzavřenou poškozený. Pokud má domácnost pojištěnou, pak náklady na opravy a odstranění škod hradí jeho pojišťovna. „Pokud nastane situace, že ani jeden z účastníků není pojištěn, všechny škody musí uhradit soused. Pokud by odmítl škodu uhradit, lze se obrátit na soud,“ dodala Bartlová.