Nařízení přesně specifikuje průběh zkoušky a požadavky, při jejichž nedodržení zkouška končí.

Ministerstvo vnitra se rozhodlo přistoupit k novelizaci nařízení kvůli množícím se dotazům zkušebních komisařů i uchazečů o zbrojní průkaz, jejichž počty v posledních letech navíc strmě rostou.

Zatímco v roce 2012 skládalo zkoušky cca 13,5 tisíce uchazečů, loni to již bylo přes 27 tisíc osob. Narůstají rovněž počty zkouškových termínů. Z necelých osmi stovek v roce 2012 k 1700 v loňském roce.

Kabinet rovněž projednal a schválil několik dalších směrnic, které upravují problematiku znehodnocování některých zbraní a střeliva, nakládání s municí i technické požadavky pro střelnice.