„V Evropě existuje řada problémů, jimž musí v současnosti národní ústavní soudy čelit, a to včetně oslabování jejich pravomocí a zásahů do funkční a institucionální nezávislosti,” konstatoval vedoucí odboru vnějších vztahů soudu Vlastimil Göttinger.

„Ústavní soud České republiky tak nečeká snadný úkol, chce-li se v budoucnu zasadit o prosazování myšlenek silného, nezávislého a odborně fundovaného ústavního soudnictví,“ dodal Göttinger.

Smyslem konference je výměna informací mezi jednotlivými soudy. Představitelé jednotlivých národních ústavních soudů v rámci této platformy přicházejí s opatřeními, která mají posílit nezávislosti ústavního soudnictví jako záruky fungování demokratického právního státu.

Organizace věnuje zvláštní pozornost rovněž ochraně lidských práv.