Podíl spokojenců nad nespokojenci převažuje i co se týče vstupu ČR do Evropské unie. Ve všech ostatních oblastech je tomu naopak.

"Nejvíce nespokojenosti respondenti vyjadřovali v oblasti korupce a nezaměstnanosti, kde takový pocit deklarovali více než tři čtvrtiny z nich," uvedlo CVVM. Více než polovina lidí je také nespokojena s přistěhovalectvím, stavem ekonomiky nebo se sociálními jistotami.

CVVM dělalo podobné výzkumy i v dřívější době. Upozorňuje, že v porovnání s únorem letošního roku se rapidně zvýšilo hodnocení českého zdravotnictví a také školství. Tyto dvě oblasti "zvítězily" i co se týče hodnocení sociálních podmínek. Přístup ke vzdělání a zdravotní péči hodnotí lidé většinou kladně, nejhorší je podle většiny lidí přístup k bydlení.

Spokojenost obyvatel ČR s některými oblastmi života (v%)
oblast spokojen tak napůl nespokojen
zdravotnictví 34 39 26
školství 33 35 21
fungování hospodářství 10 34 53
fungování úřadů 16 38 42
sociální jistoty 12 30 53
nezaměstnanost 3 15 79
přistěhovalectví 7 24 52
korupce 3 12 78
životní úroveň 16 44 39
vstup do EU 38 31 22
právní podmínky 9 33 46
pozn: dopočet do 100% tvoří odpovědi "nevím"
zdroj: CVVM