Jaká je teď nálada v české protichemické jednotce, když válka může začít doslova každou chvíli?

Nálady vojáků jsou kupodivu velmi pozitivní. Každý voják pokud opravdu cítí, že jednotka může být ohrožena jakýmkoliv způsobem - ať je to vojenskou činností nebo terorismem - je prostě daleko aktivnější, má daleko větší zájem se v jednotce nějak pozitivně projevit, přiložit ruku k dílu. Jsem přesvědčen, že psychický stav jednotky je na velmi dobré úrovni.

Máte aktuálně přístup k informacím? Můžete průběžně sledovat, co se děje na poli mezinárodní politiky a jaké jsou postoje v České republice?

Nám se podařilo zřídit jednu internetovou linku, u které sedí čtyřiadvacet hodin voják, který předává informace jak velení, tak to okamžitě tiskne a vyvěšuje to pro všechny vojáky. Aby si to všichni mohli přečíst. Čili máme dobrou informovanost. Další věcí je, že máme přístup k CNN. Můžeme ji sledovat, což je pro nás další důležitý zdroj informací.

Co provádíte v tuto chvíli? Stále ještě preventivně monitorujete speciálními přístroji hlavní město Kuvajtu?

Ano, to už děláme desátý den. Postupně začneme hustotu monitorování zvyšovat. Měříme pomocí stacionárních bodů i pomocí průzkumných vozidel radiační, chemickou a biologickou situaci.

Máte už představu - pokud byste měli být nasazeni na likvidaci následků zbraní hromadného ničení - jak byste se do místa operace přesunuli? Máte zajištěnu dopravu?

Ano, samozřejmě. Tady chci zdůraznit, že případný přesun bude v souladu s mandátem od vlády a parlamentu. Za žádných jiných podmínek nebude. Máme představu o přepravě, jako vojáci musíme mít zpracovány plány, připravenou techniku. Jednotka je schopna se do dvou hodin vydat na přesun anebo být naložena do letadel.

Kdo vám k akci může vydat rozkaz, koho budete poslouchat? Bude to český ministr obrany?

Musím poslouchat svého vrchního velitele, který tuto pravomoc předal na ministra obrany, čili na vrcholného představitele resortu obrany.

Když nyní začne válka a Česko se do ní nezapojí, pro vás to riziko nijak nezmenší. Pokud by například byla ohrožena základna v Kuvajtu, na které žijete spolu s vojáky USA, rakety či teroristé nebudou rozlišovat Američana od Čecha. Jak je zajištěna vaše ochrana a bezpečnost?

My už nejsme na základně, jsme jinde. Na základně je velmi malá skupinka vojáků, kteří nám zabezpečují logistickou podporu. Naprostá většina jednotky je vyvedena už deset dnů. Bezpečnost jednotky je jeden z našich největších současných úkolů a je to velmi těžký úkol, na kterém se podílí velká část jednotky. Spolupracujeme s kuvajtskou policií, máme zabezpečenu ochranu proti útokům diverzních, teroristických skupin a současně i ochranu vojáků pro případ, že by došlo k odpálení raket nebo jiných leteckých prostředků, tak aby se vojáci mohli ukrýt, aby mohli použít prostředky ochrany včas.

O vaši bezpečnost tedy dbají Kuvajťané i Američané?

Ano, my jsme tady součást koaličního uskupení a nacházíme se na území státu Kuvajt. Všechny složky, koaliční i státu Kuvajt, se podílejí na zabezpečení jak nás, tak i ostatních jednotek.