Z hlediska politické orientace lze podle autorů průzkumu říci, že jednoznačně nejlépe je armáda, a zejména policie přijímána stoupenci ČSSD a KDU-ČSL, naopak nejkritičtěji se k nim staví příznivci KSČM. Podobně je tomu i s důvěrou v BIS a NBÚ. Armádě a policii také většinou věří lidé majetní.

Z dlouhodobého vývoje se kredit armády i policie od devadesátých let postupně zvyšoval a od roku 2001 se stabilizoval zhruba na 60 procentech pro armádu a asi na 50 procentech pro policii. Od počátku letošního roku se však důvěra v obě ozbrojené složky státu propadá.

Říjnový výzkum STEM zkoumal rovněž důvěru občanů v mezinárodní instituce NATO a Interpol. Právě mezinárodní organizace kriminální policie Interpol dopadla ze sledovaných institucí nejlépe. Činnost Interpolu vzbuzuje důvěru u 72 procent Čechů. Severoatlantické alianci důvěřuje stejný podíl obyvatel jako české armádě - 52 procent a i vývojový trend je u obou podobný.

NATO a Interpol jsou důvěryhodnější pro lidi s vyšším vzděláním a pro mladší lidi. Zejména pro důvěru lidí v Severoatlantickou alianci je důležitá jejich politická orientace. Mezi stoupenci KSČM má NATO důvěru pouze u necelé čtvrtiny oslovených. Výzkumu se zúčastnilo téměř 1700 českých občanů starších osmnácti let. Důvěryhodnost bezpečnostních složek sleduje STEM dlouhodobě.