Prvního července letošního roku se náš kraj stal vlastníkem mezinárodního letiště v Brně-Tuřanech. Ne všechno se nám podařilo: základním problémem je, že spolu s kompetencemi nepřešly na kraje také odpovídající finance a tato situace se zásadně nezměnila za celé čtyři roky. Mezi velké problémy patří nedořešená dopravní infrastruktura či vysoká nezaměstnanost.

Za velký úspěch pokládám, že se podařilo získat od státu peníze na částečné oddlužení našich nemocnic a stabilizovat tak jejich ekonomickou situaci. Za našeho "krajského hospodaření" 8 z 9 nemocnic už nehospodaří se ztrátou! Našli jsme také odvahu nastartovat nutnou optimalizaci školství, která reaguje na úbytek žáků v kraji. Po počátečních problémech dobře funguje Integrovaný dopravní systém v části kraje, počítáme proto s jeho dalším rozšiřováním.

Výraznou pozornost a také finance z krajského rozpočtu jsme věnovali na rozvoj vinařství a docílili tak zásadního rozšíření rozlohy vinic před vstupem do EU. Akceschopnost prokázal Jihomoravský kraj i při řešení mimořádných situací - ať už šlo o povodně, přívalové deště či padající skálu v Oslavanech. Navázali jsme spolupráci s partnery v zahraničí, při které se snažíme "otevřít dveře" pro naše podnikatele, abychom jim umožnili vstup na zahraniční trhy.

Krajské symboly (znak a prapor) jsou pro mě připomínkou našich nejlepších tradic a vlastností - pracovitosti, pohostinnosti, radosti, ochoty k dialogu a smíření. Jsem přesvědčen, že po čtyřech letech života stojí Jihomoravský kraj pevně na vlastních nohou.