Královéhradecký kraj má pátou nejnižší nezaměstnanost v ČR - míra nezaměstnanosti činí 7,2 %. "Jako krajská samospráva jsme neměli mnoho prostředků k tomu, abychom mohli výrazně ovlivnit míru nezaměstnanosti v tak krátkém období, jakým jsou první čtyři roky fungování kraje. Náš příspěvek pro dlouhodobější příznivý trend spočívá v aktivním přístupu především k reformě vzdělávací soustavy tak, aby co nejlépe odrážela potřeby zaměstnavatelů," vysvětluje P. Bradík. Pokud jde o investory, jejich příliv je podle hejtmana podmíněn kvalitní infrastrukturou. "Tady přikládáme velký význam již zmíněné dálnici D11. Za pomoci úvěru jsme také začali s rozsáhlejšími opravami silnic 2. a 3. třídy."

Díky změnám v krajském zdravotnictví se podařilo zvýšit efektivitu záchranné služby i krajských nemocnic. "Z jednotlivých středisek rychlé zdravotnické služby jsme jako první kraj v republice vytvořili jedno operační středisko pro celý kraj, což se už teď projevuje jako velmi pozitivní pro poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Vzhledem k tomu, že nám stát předal nemocnice s dluhem přes 400 mil. Kč a celý systém byl nastaven tak, že jsme se museli obávat dalších dluhů, které bychom museli platit z peněz určených na rozvoj kraje, rozhodli jsme se přikročit ke změně jejich právní formy na akciové společnosti a zastřešit je Zdravotnickým holdingem," uvádí dále hejtman Královéhradeckého kraje.

Zastupitelstvo přijalo rovněž řadu základních koncepčních materiálů k rozvoji kraje a zavedlo dobře fungující grantovou politiku.

"Se ctí jsme se zhostili i vládou nepříliš dobře připravené reformy veřejné správy. Bohužel se nám nepodařilo přimět vládu a Parlament, aby byl přijat tolik potřebný zákon o rozpočtovém určení daní, abychom získali vlastní příjmy, které bychom mohli použít pro rozvoj kraje, a tím se z "pošťáků" státních peněz mohli stát "manažery", zdůrazňuje hejtman.

"Spolu s ostatními zastupiteli jsme usilovali o vytvoření pevných základů krajské samosprávy. Leccos se podařilo, ale mnohé úkoly jsou teprve před námi", uzavírá hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík.