Rozpočet

V uplynulých čtyřech letech se podařilo prosadit vždy vyrovnaný rozpočet, který byl a je základní podmínkou pro dlouhodobou stabilitu a pro rozumný rozvoj území.

Infrastruktura

Kraj převzal rozsáhlou síť silnic II. a III. třídy v mnoha případech ve velmi zanedbaném stavu. Do rozvoje a rekonstrukce těchto komunikací jsme investovali téměř miliardu korun. Bez jakéhokoli výpadku jsme zajistili trvalou údržbu těchto silnic a zefektivnili činnost krajských organizací Správy a údržby silnic.

Zdravotnictví

Po rozsáhlé odborné diskusi se podařilo vytvořit koncepci zdravotnictví kraje. Středočeský kraj se tak stal vůbec prvním uzemním celkem, který uchopil oblast zdravotnictví v uceleném perspektivním výhledu.

Podařilo se stabilizovat hospodaření nemocnic, které kraj převzal 1. ledna 2003 od okresních úřadů s dluhem téměř 700 miliónů korun. Řada těchto zařízení měla navíc zásadní existenční problémy. Ekonomické výsledky po prvních měsících ukazují, že kroky kraje vedou jednoznačně správným směrem. Kraj také sloučil a transformoval dvě příbramské nemocnice v Oblastní nemocnici Příbram - akciovou společnost.

Spolupráce s EU

Dne 16. března 2004 otevřel Středočeský kraj své Zastoupení při Evropských společenstvích v Bruselu. Vlastní kancelář v sídle EU zajišťuje prezentaci kraje jako zajímavé investiční oblasti a turistické destinace, informační zázemí pro krajský úřad a lobbystickou podporu projektům kraje - dosud se podařilo úspěšně jednat o projektech kanalizace v Berouně, ČOV v Příbrami a protipovodňových opatření na řece Litavce.

Vnímání Středočeského kraje

Důležitým úkolem bylo rozšířit základní povědomí o existenci našeho kraje. Paradoxně nám v tomto ohledu velmi pomohla povodeň v roce 2002, kdy lidé viděli, že se instituce krajů i hejtmanů velmi osvědčila. Snažili jsme se také prezentovat kraj v nejrůznějších publikacích a organizovali také akce pro děti.