Factum Invenio provedla výzkum na počátku října a dotazovala se 957 občanů starších 15 let. Nejmenší povědomí o konání voleb v místě svého bydliště mají lidé se základním vzděláním a obyvatelé obcí do 500 obyvatel. O konání senátních voleb netuší rovněž 51,7 procenta žen a 55,1 procenta lidí mladších 29 let.

Nezájem lidí není ničím zarážejícím, neboť podle výzkumu si necelých 60 procent lidí myslí, že Senát je zbytečnou institucí a měl by být zrušen. Dalších 21 procent Senát strpí, i když jsou přesvědčeni, že je zbytečný. O prospěšnosti horní komory českého parlamentu je přesvědčeno pouhých 10,5 procenta dotázaných.

Největšímu respektu se Senát těšil v záři 1996 při svém vzniku. Tehdy byly síly příznivců a odpůrců, kteří chtějí jeho zrušení, vyrovnané. Jako užitečnou instituci ho označovalo 29 procent lidí, zatímco za nepotřebný ho považovalo 54,5 procenta. Jeho zrušení však požadovalo jen 27,6 procenta lidí.