Pokud by se případ syndromu někde vyskytl, mají zdravotníci pečlivě dodržovat zásady bariérové ošetřovatelské techniky.

Hlavní hygienik ČR Michael Vít: Nemocné by přijala pražská Bulovka

Jaká opatření jste udělali, pro případ, že by do ČR byla zavlečena neznámá infekční choroba z Asie, která vyvolává těžký zápal plic?

Zpřísnili jsme epidemiologický dohled, informovali jsme všechny hygieniky v republice a uložili jsme České správě letišť, aby členové posádky letadel, které letí z jihovýchodní Asie do ČR byli seznámeni s projevy tohoto onemocnění. Jestliže někdo by na palubě takové příznaky měl, musí se udělat okamžitá částečná izolace. Při přistání by pacient byl rovněž izolován a pak přistavenou sanitkou převezen na infekční oddělení pražské Nemocnice Na Bulovce.

Jak se nemoc projevuje?

Jako chřipka s vysokými horečkami. Pokud zatím víme, tak na nemoc nejsou antibiotika. Proto rychle přechází do zápalu plic, člověk má kašel a potíže s dýcháním. Léky, které by zabraly z řady antibiotik se pak musí zkoušet.

Jak se nemoc šíří?

Zřejmě jde o kapénkovou nákazu, tedy podobně jako chřipka. Kašlem, kýcháním.

A co lékaři, jsou připraveni nemoc diagnostikovat?

Ano, informujeme je, jak se nemoc projevuje, jak ji diagnostikovat. Nabádáme zároveň, aby se chránili. Vždyť 90 procent nemocných je zatím z řad zdravotního personálu. Informace o projevech nemoci dostanou v letáku všichni cestující, kteří z Asie k nám letí.

Co si přečtou?

Vyzýváme je, aby si nejméně 14 dní všímali svého zdravotního stavu jestli nemají nějaké uvedené příznaky. Když se projeví, musí okamžitě k lékaři. Inkubační doba nemoci je kratší než uvedených 14 dní.

Kde všude v Evropě již tato nemoc je?

Vím o nemocném v Německu, Slovinsku, Švýcarsku a ve Velké Británii. V ČR takový případ zatím není. Všichni z uvedených států přicestovali z jihovýchodní Asie. Tam je nejvíce nemocných v Číně, Vietnamu a Singapuru.