„Dominujícím původcem zůstává virus chřipky typu A/H3N2. Vzhledem k naznačenému poklesu nemocnosti lze usuzovat, že epidemie chřipky je již za svým vrcholem“, uvedla hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Vrchol epidemie byl podle všech ukazatelů zřejmě v minulém týdnu. Tento týden poklesla nemocnost o 5,9 procenta a dosáhla hodnoty 1 776 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Pokles je hlášen ze všech krajů vyjma Ústeckého.

Epidemie chřipky v 5. kalendářním týdnu roku 2017

Epidemie chřipky v 5. kalendářním týdnu roku 2017

FOTO: Státní zdravotní ústav

Kromě České republiky chřipková epidemie trvá i ve většině evropských zemí s výjimkou Portugalska a Finska.