Informaci potvrdila Karla Topičová, jeho asistentka ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Profesor Matějček, do poslední chvíle odborně aktivní, se pro nemoc už nemohl před týdnem zúčastnit prezentace své poslední knihy Rodičům na nejhezčí cestu. Nemohl ani odpovědět na otázky v plánovaném internetovém rozhovoru.

Kniha je pozváním k objevování dětského světa a k radosti z jeho jedinečnosti. Pro tohoto věřícího křesťana byl charakteristický laskavý a citlivý přístup k dítěti a k lidskému životu vůbec, schopnost dodávat odvahu a vyzývat k naději za všech okolností.