„Zimní údržbu komunikací, které jsou ve správě TSK, zajišťujeme, ale ne v plném rozsahu spravovaných komunikací. Máme rozděleny komunikace na motoristické a nemotoristické, to jsou chodníky a tam z celkového počtu 1400 hektarů máme ve správě 800 hektarů. Těch 600 mají ostatní správci, což mohou být soukromníci nebo městské části,“ vysvětlila tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

U komunikací 1. pořadí nastupují pracovníci každý den ráno od šesti hodin zhruba do dvou hodin odpoledne. Pokud intenzivně sněží, tak do 17 hodin. Není tam noční služba. U komunikací 2. pořadí nastupuje směna až ve chvíli, kdy jsou odklizeny komunikace 1. pořadí a jsou odstraněny následky zimy. „My zmírňujeme následky zimy. Nemůže nikdo očekávat, že pokud celou noc intenzivně sněží, že bude v šest ráno odklizeno,“ řekla Lišková.

„Zbylé komunikace, které se neudržují, jsou ty, které mají v dané lokalitě menší dopravní význam,“ potvrzuje pro Novinky mluvčí Magistrátu hl. města Prahy Vítek Hofman.

Na webu STK je k dispozici plán zimní údržby, kde lidé najdou nemotoristické komunikace, které se v zimě neudržují. Na motoristické komunikace 1. pořadí má TSK k dispozici 70 velkých sypačů, na další komunikace menší mechanismy. Na chodnících pracuje zhruba 860 pracovníků, kteří ve směnách odklízí sníh nejen ručně, ale i za pomocí menších mechanismů, odmetačů.