Průměrné denní koncentrace polétavého prachu se v sobotu ráno mezi 06:00 a 07:00 pohybovaly v regionu v rozmezí od 31 do 108 mikrogramů na metr krychlový. Podle aktuálních koncentrací byla kvalita ovzduší v regionu hodnocena odlišně, od uspokojivé až po velmi špatnou. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin nejsou překročeny.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi. V této zimní sezoně se region potýká se smogem už od konce loňského roku. Kvalitu ovzduší ovlivňuje průmysl, doprava i topení v domácnostech, ale také škodliviny, které vítr přináší z Polska.

Smogovou situaci meteorologové vyhlašují v okamžiku, kdy hodnota 12hodinového průměru překročí 100 mikrogramů na krychlový metr a zároveň bude předpověď meteorologických podmínek nepříznivá pro dalších 24 hodin.