„Teď je řízení přerušeno. Bude pokračovat až s dědici. Čekáme na to, až bude zahájeno dědické řízení a bude znám okruh dědiců. Jsem s nimi v kontaktu, ale ještě je nezastupuji, protože ještě nejsou soudem určeni dědicové. Nevíme, kdo bude dědicem. Nevíme, jestli tam není nějaká závěť,“ řekl Právu Veselý.

Podle jeho informací měl zesnulý advokát tři děti a byl rozvedený. V exekutorském řízení Altnera zastupoval jeho syn Patrik, který je také advokát.

Krok exekutora a zablokování Lannova paláce a Lidového domu je podle Veselého správný. Nejvyšší soud povolil odklad vykonatelnosti, ale nikoliv právní moc rozhodnutí.

„Exekutor tak určité úkony může dělat, on jenom nemůže vykonat tu exekuci. On nemůže Lidový dům zpeněžit, ale zablokovat jej může. Aby ho neprodali nebo ho někam „neulili“. Ale pochybuji, že by ČSSD chtěla Lidový dům někam ulévat,“ řekl Právu Veselý.