Poslanci zákon přijali s pozměňovacími návrhy Senátu. Státní maturitní zkouška se bude konat z českého jazyka, cizího jazyka a volitelného předmětu.

Student si může vybrat z matematiky, občanského základu, přírodovědně-technického základu a informačně-technologického základu. První budou novou maturitu skládat studenti letošních prvních ročníků na jaře 2008.

Víceletá gymnázia s dvojí zkouškou

Důležitá změna čeká na studenty víceletých gymnázií, kteří nebudou mít studium na své škole celou dobu jisté. Budou totiž muset u šestiletého po dvou a u osmiletého po čtyřech letech opětovně prokázat při zkouškách, že mohou pokračovat ve studiu dál.

Konkurovat jim přitom v přijímacích zkouškách budou žáci vycházející ze základních škol.

Klaus podepsal další tři zákony

Prezident v pátek podepsal i novely občanského zákoníku a občanského soudního řádu. Lidé by na jejich základě měli mimo jiné získat možnost stanovit správce svého dědictví. Dosud to mohl učinit pouze soud v řízení o dědictví, připomíná ČTK.

 Lidé mají mít také možnost ještě za svého života pověřit správou dědictví osobu, které důvěřují a o které jsou přesvědčeni, že po jejich smrti bude až do vypořádání dědictví u soudu odpovědně spravovat jejich majetek.