„Chceme ověřit pevnost betonu, modul pružnosti a schopnost pilíře odolávat při povodni. Chceme si ověřit, zda tam při povodni není riziko usmyknutí," řekl odborník na mosty Jan Zemánek z TSK.

Odborníci se pustili do zkoumání třetího pilíře a nyní pracují v hloubce šesti metrů. V konečné fázi se dostanou až do sedmi metrů pod hladinu. „Nejsme na dně základové spáry, jsme od ní metr, poněvadž těžení je velmi komplikované. Pilíř je založen nejspíše na skále, to ale uvidíme. Co jsme však potřebovali, to jsme odhalili, a to tu spodní část pilíře z prostého betonu. To nás zajímá nejvíce," řekl Zemánek. Ze spodní části pilíře odebere TSK ve středu vzorky. Do ledna by měli znát jeho vlastnosti.