Naposledy vyměřil omilostněnému trest Krajský soud v Ústí nad Labem v listopadu 2013 za vloupání, porušování domovní svobody, poškozování cizí věci a pokus o krádež. Dostal tehdy souhrnný trest odnětí svobody na tři roky, zákaz pobytu ve statutárním městě Teplice na dva roky a trest propadnutí věci.

Ve věznici ve Všehrdech se ovšem jeho zdravotní stav začal zhoršovat a ukázalo se, že trpí závažným onkologickým onemocněním. Proto mu v listopadu 2015 byla předepsána chemoterapie v kombinaci s biologickou léčbou.

Zeman udělil milost onkologicky nemocnému recidivistovi

V prosinci 2015 mu pak Okresní soud v Chomutově přerušil výkon trestu na půl roku ze zdravotních důvodů.

Pelikán: Soud neupustil od výkonu trestu

„Soud dospěl na základě lékařské zprávy k závěru, že v případě žadatele jsou dány důvody pro prodloužení přerušení výkonu trestu odnětí svobody, neboť podstupuje léčbu, kterou nelze zajistit v rámci výkonu trestu,” napsal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) v žádosti prezidentovi.

Recidivistovi by následně znovu trest přerušen, a to až do konce roku 2016. Do konce trestu mu ještě zbývají téměř dva roky.

Z výpisu rejstříku trestu vyplývá, že omilostněný byl odsouzen celkem osmnáctkrát, a to hlavně za majetkovou trestnou činnost.

„Žadatel trpí závažnou, život ohrožující chorobou (která je klasifikována jako nevyléčitelná a dle lékařských zpráv lze usuzovat na pokročilou fázi choroby) a zároveň soud nezvolil postup upuštění od výkonu trestu odnětí svobody,” odůvodnil žádost o milost Pelikán.