Průměrné týdenní teploty v závěru tohoto roku a začátku roku příštího pravděpodobně nebudou příliš kolísat, a měly by se pohybovat od -2°C do +2°C.

„V jednotlivých týdnech by se průměrné noční teploty měly pohybovat nejčastěji od -5°C do 0°C a denní slabě nad nulou. Není ovšem vyloučeno, že i v průběhu jednotlivých týdnů mohou teploty kolísat,” uvádějí metorologové ve svém měsíčním výhledu počasí.

Období od 12. prosince do 8. ledna by tedy jako celek mělo být teplotně průměrné. Průměrná teplota v České republice v tomto období dosahuje hodnoty -0,8 °C.

Se sněžením příliš nepočítejte

Ani z hlediska úhrnu srážek by se jednotlivé týdny od sebe neměly příliš lišit.

„Srážkové úhrny se budou pohybovat na spodní hranici dlouhodobého průměru. Období jako celek by tedy mělo být srážkově podprůměrné,” předpokládají meteorologové.

Průměrný úhrn srážek v ČR v tomto období je 46 mm.