Podle mladíkova advokáta měla škola zajistit přísnější dohled. „Pokyn pedagogů 'neskákej tam, je to mělké' je možné přirovnat téměř k pokynu, aby to pubescent navzdory autoritám udělal,“ argumentoval advokát s tím, že chlapec navíc kvůli svému komplikovanému rodinnému zázemí potřeboval zvýšený dozor.

Senát ÚS se soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ale na takové argumenty nechtěl slyšet.

Zákaz zněl jasně

„Podle důkazních zjištění zejména soudu prvního stupně, ale i dovolací instance bylo k předmětnému zákazu doplněno třídní učitelkou i instruktorem na místě samém přiměřené poučení,“ konstatoval.

Ke zranění došlo už v roce 2008 v rekreačním středisku na Třebíčsku, kde byl chlapec se svou školou. Místo poledního klidu skočil šipku do mělké vody, ačkoli před něčím takovým byli žáci varováni. Aktivní sportovec zůstal po úrazu ochrnutý.