Zeman oběma novým ministrům popřál mnoho zdaru a připomněl, že i za 11 měsíců, které zbývají do řádných voleb, se dá udělat mnoho práce.

Ministru zdravotnictví Zeman připomněl důležitost hospicové péče a ke Chvojkovi dodal, že lidská práva se netýkají pouze menšin, ale též většiny. Nelze je navíc  omezovat pouze na politickou rovinu, ale týkají se i hospodářské a sociální oblasti.

Jan Chvojka byl jmenován ministrem pro lidská práva.

Jan Chvojka byl jmenován ministrem pro lidská práva.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Ludvík je ředitelem fakultní nemocnice v pražském Motole, Chvojka je poslancem a významným představitelem ČSSD v Pardubickém kraji.