Jak se církvi daří rozjíždět podnikání?

Není to na to, abychom si výskali. Peníze v bance nevynášejí nic, a proto podnikáme v lesnictví nebo pronajímáme nemovitosti. Abychom získali rozumný výnos pět procent, tak se musíme hodně hýbat. Směřujeme k cíli vydělat tolik, abychom udrželi aktivity církve v současné podobě.

Část peněz diecéze ukládají do investičního fondu, podle jakého klíče?

Libovolně. Zda diecéze nakoupí les či pole, nebo dá peníze do peněžního fondu, záleží na ní. Fond jsme založili společně a každá diecéze z něj získá, kolik do něj vložila.

Takže to nemáte jako husité v Táboře, kteří ze společné díže brali podle svých potřeb?

Nemáme společnou díži, tady to funguje přísně ekonomicky a diecéze dostanou pouze podíl z toho, kolik tam daly. Ale máme ještě solidární fond, do kterého diecéze přispívají 1,5 procenta z výnosů, a ekonomicky slabší diecéze z něj budou moci žádat příspěvky.

V investičním fondu máte již skoro miliardu, co s ní bude?

Ty peníze není dovoleno projíst, ale musí sloužit jako základ. Projíst se může pouze výtěžek. Už od středověku u nás platí, že pokud někdo postavil kapli, tak ji farnost nesměla přijmout, dokud nedaroval ke kapli kus pole a z jehož výtěžku se opravovala. Stejně tak nedovoluji farnostem prodávat pole.

Jak bude církev kontrolovat, zda faráři či správci majetku hospodaří správně?

Farnosti musí každou transakci nad sto tisíc korun nechat schválit biskupstvím. Každá diecéze má komise, které hospodaření kontrolují. Účetnictví dělají profesionální firmy a diecézní ekonom má o všem přehled. Vznikla také komise, která kontroluje všechny diecéze a předává zprávu o hospodaření do Vatikánu.

Musel jste již farnostem zarazit podezřelou aktivitu?

To se moc neděje. Častěji mají farnosti pokušení prodat pole či zahradu a za to opravit kostel. To vždy zarazím.

Kolik ročně získáváte ve sbírkách?

Sbírky a sponzorské dary přinesou ročně okolo tři čtvrtě miliardy korun.

Snížil se výnos sbírek poté, co jste začali dostávat peníze z restitucí?

V některých místech s tím problém je. Lidé pod dojmem z médií, že je církev teď bohatá a nepotřebuje peníze, zavírají kapsu. Ale není to obecné.

Posíláte nějaké peníze z restitucí či zisků do Vatikánu?

Z těchto peněz nic. Vatikánu se posílá Svatopetrský haléř (sbírka jednou v roce, v Česku se vybírá průměrně více než deset miliónů korun – pozn. red.). A poté se dělá jedna sbírka na misie.