Již na konci roku 2015 MŠMT připravilo dotační program pro neziskové organizace. Ty prostřednictvím školy nebo jiného zařízení školního stravování zajistily úhradu školního oběda žákům základních škol, jejichž rodiče si to nemohou dovolit.

Tento program se osvědčil a jenom za první polovinu roku 2016 se do něj zapojilo 890 základních škol a teplý oběd si mohlo dopřát více než 4500 žáků. Sytým školákům se zlepšila docházka i koncentrace při vyučování a tím i prospěch. Ministerstvo školství se tedy rozhodlo v programu pokračovat, a proto vyčlenilo na rok 2017 dalších 30 miliónů korun.

Hlad nepřispívá soustředění

„Dětem v takzvané šedé zóně chudoby musíme pomoci. Školy pro ně – stejně jako pro ostatní děti – musí být bezpečným místem s férovou příležitostí být úspěšné ve škole i v životě,“ komentovala pokračování programu ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

„Přesto, že již nyní jsou školní obědy dotovány, pořád jsou rodiny, které nemají dost peněz na to, aby uhradily i zbylou část. Jejich děti tak musí teplý školní oběd vynechat. Mnohdy se tak účastní odpoledního vyučování hladové, což nepřispívá ani jejich soustředění, ani socializaci v rámci školního kolektivu,” je zdůvodněno v tiskové zprávě.

Jedná se prý hlavně o rodiny samoživitelů či o rodiny, které se ocitly dlouhodobě v nepříznivé finanční situaci a velice těsně nesplňují podmínky pro pobírání dávek v hmotné nouzi.