Senát se soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem upozornil, že podle zákona o advokacii by měla ČAK zapsat jako koncipienta každého, kdo získá vysokoškolské vzdělání v oboru právo i na vysoké škole v zahraničí, pokud je jeho studium uznáno za rovnocenné s tím v Česku.

KOMENTÁŘ DNE:
Pátá a šestá vlna EET: Nad zaváděním EET se zamýšlí Václav Klaus ml. Čtěte zde >>
Očima Saši Mitrofanova: Proč si všímat dění v Rusku

Komora svůj postoj žadateli zdůvodňovala pochybnostmi o úrovni jeho znalostí českého práva.

ÚS konstatoval, že postupem komory došlo k porušení práva na svobodnou volbu povolání a přístup k němu. Soudci upozornili, že komora mohla muže zapsat do seznamu, nechat ho vykonávat praxi na odpovědnost školitele a vytvořit mu prostor k tomu, aby si mohl osvojit znalosti a zkušenosti potřebné k výkonu advokacie.

Verdikt nelze zobecňovat

„V projednávaném případě ČAK a obecné soudy nezohlednily obecně známou a velmi vysokou úroveň právnického vzdělání v Polsku a na samotné Jagellonské univerzitě. Stejně tak nebyly zohledněny ani veškeré praktické zkušenosti užitečné pro výkon povolání a délka dosavadní praxe stěžovatele,“ konstatoval David.

ÚS ale také připomněl, že jeho verdikt se týkal konkrétní věci a nelze jej zobecňovat tak, aby právo absolventů zahraničních právnických fakult mělo vždy paušálně převážit nad zájmem na ochraně kvalifikovanosti a profesionality poskytování právních služeb v Česku.